İsim Kelimesinin Sayımı


Kuran'da 19 mucizesinin olduğunu savunanlar, "isim" kelimesinin Kuran'da tam (!) 19 kez geçtiğini iddia etmekte ve şu listeyi sunmaktadırlar:Listede daha ilk bakışta bir gariplik olduğu anlaşılabiliyor. Çünkü besmeledeki bir kelime sayılırken, bizzat besmelenin olduğu ayet (Fatiha Suresi, 1. ayet) listede görünmüyor!

Aklınız biraz karışabilir; ama yapılan şey tam olarak şu:

Besmeledeki kelime sayılıyor; ama besmeledeki kelime sayıma alınmıyor!

Edip Yüksel'e göre bu şekilde saymanın -"19'u tutturmak" dışında- bir sebebi var: "İsm" kelimesi "b" harfiyle kaynaştırılarak "bsm" biçiminde yazıldığından, kelimenin ilk harfi olan "elif" kalkmış; kelime başka bir şekle dönüşmüştür! Bu noktada iki soru akla gelmektedir:

1) Eğer besmeledeki kelime (bsm) farklı bir formda ise, neden Kuran'da 3 kez geçen (1/1, 11/41, 27/30) bu form sayılmamıştır da, başka bir form sayılmıştır? Burada sayılması gereken form, Fatiha suresinin 1. ayetindeki kelime formu değil mi? 3 sayısının, 19'un katı olmaması dışında, bunun mantıklı bir açıklaması var mı?

2) Burada "isim" kelimesi -elif harfi düştüğü için- sayıma alınmıyor da, neden Allah kelimesinin sayımında, hem elif hem de lam harfi düştüğü zaman bile o kelime sayımlara dahil ediliyor?Sayıma alınmayan kelimeler bunlarla sınırlı değil! Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi, bazı tamlamalardaki isim kelimeleri de sayıma alınmamaktadır:Sonuç olarak, bir kişinin canının istediği kelimeyi sayıp, istemediğini saymayarak, 19'u veya 19'un herhangi bir katını bulması, mucize değildir! Bütün bunları yapmasına rağmen, eğer hala 19'u veya herhangi bir katını bulamasaydı, işte o zaman belki bir "mucize"den bahsedebilirdik! :)

Edip Yüksel'e İsim Kelimesinin Sayımıyla İlgili Bir Soru (El-Mu'cemu'l-Mufehres Hakkında)

Ana Sayfa

Kısır Döngü