KISIR DÖNGÜ

Bilimsel yöntem, hipotezlerin veriler ışığında incelenmesini ve buna göre bir sonuca varılmasını gerektirir. 19 mucizesini savunanlar ise, verdikleri karara uygun olarak mevcut verileri değiştirmekte ve bu sayede hipotezlerinin kanıtlandığını öne sürmektedirler. Bu yaklaşım, bilimsel yönteme aykırıdır ve insanı kısır bir döngüye sokar.Ana Sayfa