1974 YILI

19cular, Reşad'ın 19 mucizesini (!), 1974 yılında keşfettiğini öne sürerek, bu yılın son derece "anlamlı" olduğuna inanırlar. Onlara göre, Kuran'ın 74. suresinde 19'dan bahsedildiği için, bu mucize (!) de 1974 yılında keşfedilmiştir.

Mucizenin (!) başka bir tarihte bulunması halinde, neler olabileceğine gelin birlikte bakalım:

1900 yılı: 19'un 100 katı.

1909 yılı: 1+9+0+9 = 19. Ayrıca tarihin sonundaki "09", ayet atılan Tevbe suresinin numarası.

1911: 19 ve şifrenin dayandığı Fatiha suresinin (1. sure) 1. ayeti

1918 yılı: 1+9+1+8 = 19.

1927 yılı: 1+9+2+7 = 19.

1936 yılı: 1+9+3+6 = 19.

1945 yılı: 1+9+4+5 = 19.

1954 yılı: 1+9+5+4 = 19.

1963 yılı: 1+9+6+3 = 19.

1972 yılı: 1+9+7+2 = 19.

1981 yılı: 1+9+8+1 = 19.

1990 yılı: 1+9+9+0 = 19.

1919 yılı: Sanırım açıklama yapmaya gerek yok! :)

1930 yılı: 19 ve şifrenin geçtiği Müddessir/30. ayet.

1938 yılı: 19'un tam katı. Ayrıca 38 = 19x2; atılması gereken ayet sayısı: 2

1957, 1976 veya 1995 yılları: 19'un tam katı.

1928 ve 1929 yılları: Kuran'dan atılan, 9. surenin 128. ve 129. ayetleri.

Elbette, bunlar ilk akla gelenler... Herhalde biraz daha uğraşılsa, 19 mucizesiyle (!) alakası kurulamayacak hiçbir tarih kalmazdı...

Nasıl olsa bir kuralı yok; ister iki basamaklı iki sayıyı yan yana getirip dört basamaklı bir sayı elde edin; ister sayıyı rakamlarına ayırıp toplayın!..

Görüldüğü gibi, Reşad, başka tarihlerde 19'u bulmuş olsaydı, o tarihlere de bir "anlam" yüklenebilecekti. Eğer bu olmuyorsa, bu sefer de Reşad'ın doğum tarihine bakılabilirdi ve yine bir anlam yüklenemiyorsa, Reşad'ın hayatındaki 19'la ilgili başka önemli olayların tarihi gündeme getirilebilirdi. Bütün bunlara rağmen hala bir netice alınamadıysa (ki neredeyse imkansızdır), o zaman bu "tarih" mevzusu rafa kaldırılır ve 19'la irtibatlandırılacak başka mevzulara bakılırdı! Öyle ya!.. 19'la bir alaka kurma ümidiyle bakılıp da, sonra herhangi bir ilişki tespit edilemeyen şeylerin çetelesini tutan mı var ki?


Vahyin İniş Tarihi ve 1974


19cular, 1974 yılının önemini göstermek için, bu tarih ile vahyin iniş tarihi arasında 1406 (19x74) yıl olduğunu iddia ederler.

Rivayetlerin bir delil olamayacağını kabul eden bu insanların, işlerine gelen rivayetleri hemen bağırlarına basmaları tuhaf değil mi?

Burada akıllara bir soru gelebilir: 1974'ten, 1406 çıkarılırsa, geriye 568 kalır; oysa rivayetlere göre vahiy, 610 yılında inmeye başlamıştır!

Evet, sure numarasıyla 19'u yan yana getirip miladi bir yıl bulan 19cular; sıra aradaki farkı hesaplamaya gelince, her nedense aniden hicri takvimi hatırlamakta ve hesaplarını kameri yıl üzerinden yapmaktadırlar.

Bu konuda, 19cularla yapacağınız konuşmalarda, kendinizi bir kısır döngünün içinde bulabilirsiniz:
Ayrıca, eğer iddia edildiği gibi Reşad (sözde) 19 mucizesini 1974'ün henüz başlarında bulduysa ve ilk vahyin iniş tarihi de 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi ise, o takdirde aradaki kameri yıl farkının 1406 değil, 1405 olacağını söylemek daha uygundur! Ancak, 19cular, bu sefer de, "Vahyin iniş tarihiyle ilgili rivayetlerde hata var ve 19 sistemi bu hatayı düzeltiyor." diyebilirler... Böylece yine bir kısır döngünün içine çekilmiş olursunuz!

1995 > 1974 :)


19cuların, büyük anlamlar yükledikleri 1974 yılı; hem 19'un tam katı değildir, hem de (sözde) mucizenin anlatıldığı ayetlerin numarası olan, 30 ve 31 sayılarıyla bağlantısızdır. Üstelik, 1974'ün vahyin iniş tarihiyle ilişkilendirilebilmesi için, bir zorlamanın içerisine girilmekte ve iki miladi tarih arasındaki fark, kameri yıl cinsinden hesaplanmaktadır.

Şimdi de bir kardeşimizin dikkatini çeken, 1995 yılına bakalım ve 19cuların 1974'ü anlattıkları gibi, biz de (aslında hiçbir önemi olmayan) 1995 yılını anlatalım:Ana Sayfa