Tevbe Suresinin Son 2 Ayetinin İnkar Edilmesi

Şüphesiz, kendilerine gelmiş bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin göğüslerinde, ulaşamayacakları bir kibir vardır! Hemen Allah'a sığın! Şüphesiz O, işitendir, görendir! (40/56)


Kuran'da sure ve ayet numaraları; ayet, kelime ve harf sayıları ile harflerin ebced değerleri gibi, kullanılabilecek pek çok sayısal malzeme vardır.

Bu sayısal malzemenin bir kısmı ile 19'un katlarına ulaşılabilirken; geriye kalan kısmında bu mümkün olmamaktadır.

Örneğin, besmelenin harf sayısı 19 iken; ebced değeri, 19'un katı değildir!

19cular, bir şekilde 19'un herhangi bir katına ulaşmayı başardıkları sayım ve hesapları, uzun listeler ve tablolar haline getirerek, Kuran'da 19 mucizesinin olduğunu savunurlar!

Denedikleri halde, 19'un herhangi bir katını bulamadıkları sayımları ise, hiç gündeme getirmeden sümen altı ederler!

Aslında buraya kadar, vakitlerini boş bir işe harcamaları ve Kuran'ı çözülmesi gereken bir şifre ya da bulmaca kitabı olarak görmeleri dışında, fazla bir problem yoktur!

Esas problem, 19'un katını bulamadıkları sayımlarda, Kuran'a müdahale etmeye başladıklarında ortaya çıkmaktadır! İşte bu müdahalelerden biri de, Tevbe suresinin son 2 ayetini inkar etmeleri ve bu ayetlerle bir mücadele içine girmeleridir.

Kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar eden bu insanlar; besmeledeki 4 kelimenin, Kuran'da 19'un katları kadar tekrar edilmesi gerektiğini savunurlar.

"Yalnızca Kuran" sloganları atan 19culara şunu sormak lazım:
Besmeledeki kelimelerin tekrarlanma sayılarının 19'un katları olması gerektiğine ilişkin bir deliliniz var mı? Bu bilgi, Kuran'ın hangi ayetinde yazmaktadır?

Her nasılsa, besmeledeki kelimelerin tekrarlanma sayılarının 19'un katları olması gerektiğinden emin olan bu insanlar, hesaplarının tutması için de, 1 adet Allah kelimesi ile 1 adet rahim kelimesinin Kuran'dan atılması gerektiğine karar vermişlerdir!

Burada bir parantez açmakta fayda var: Besmeleyi Kuran'ın 1/1. ayeti olarak kabul eden 19cular, besmelede geçen isim kelimesinin Kuran'da kaç kez tekrarlandığını sayarken, 1/1. ayeti hesaba katmazlar ve listelerine almazlar (İsim Kelimesinin Sayımı)

Allah ve rahim kelimelerinin sayımında ise, 19'un katını tutturmak için, Tevbe suresinin (rahim kelimesinin geçtiği) 128. ayeti ile (Allah kelimesinin geçtiği) 129. ayetini tamamen reddederler!

Burada insanın aklına şu soru gelmektedir:
Söz konusu sayımları tutturmak için, sınırsız sayıda alternatif varken,

mesela, 128-129. ayetler yerine, 127-128. ayetleri inkar etmek,

mesela, ayetlerin metninin bütününü inkar etmek yerine, sadece Allah ve rahim kelimelerinin geçtiği kısımları reddetmek,

mesela, Fatiha suresinin başındaki besmeleyi 1. ayet olarak kabul etmeyip, Kuran'ın bir yerine Rahman kelimesini eklemek vb.

niçin illa bu 2 ayetin metninin bütünüyle inkar edilmesi yoluna gidilmektedir?

Ayrıca bakınız:


Ana Sayfa