19culara Bir Soru


"Üzerinde 19 Var" adlı kitapta, "dünya" ve "ahiret" kelimelerinin Kuran'da 115 defa geçtiği yazıyor!

Şimdi, birisi şöyle bir teklif sunsa:

"Tevbe suresinin 74. ayetinde geçen "fiddunya velahiret" ifadesini Kuran'dan çıkararak, "dünya" ve "ahiret" kelimelerinin Kuran'daki geçiş adedini 19'un katına uyduralım."

Buna ne dersiniz?

Kuran'dan bir şey çıkarmaya niyet edildiğinde, buna kimin cevaz vermesi gerekiyor?
  1. Reşad Halife'nin cevaz vermesi gerekiyordu. O öldü. Artık Kuran'dan bir şey çıkarılamaz.


  2. Reşad Halife'nin halifesi olan Edip Yüksel'in bunu onaylaması gerekir.


  3. Bu konuda, 19culuk dininin "ulema sınıfı"nın "icma"sı gerekir. Bu şekilde, Kuran'da ekleme ve çıkarma yapılabilir.


  4. Daha önceki ayet atma olayına "kıyas" yapılarak, Kuran'da değişiklik yapmak mümkündür.


De ki: "Benim onu değiştirmem olmaz!"

(10/15)


Ana Sayfa