Yalancı ve Hatalı AlınKuran'ın en dikkat çekici ayetlerinden biri de, alnın yalancı ve hatalı olduğunu söyleyen, Alak Suresi'nin 16. ayetidir.

Acaba niçin, "hata yapma" ve "yalan söyleme" özelliği, alın bölgesiyle irtibatlandırılmıştır?

Konuyla ilgili olarak, MEDYAMIZDA yer alan HABERLERİ okumak için lütfen tıklayınız...Konuyla ilgili olarak, YABANCI MEDYADA yer alan HABERLERİ okumak için lütfen tıklayınız...

***

İnsan beyni (encephalon), beyin yarı küreleri, beyin sapı ve beyincik adı verilen yapılardan oluşur.Bir diğer sınıflamaya göre, rhombencephalon, mesencephalon ve prosencephalon olmak üzere 3 kısma ayrılır.Bu sınıflamada, beyin sapının mesencephalon dışında kalan bölümü ile beyincik, rhombencephalon olarak ; beyin yarı küreleri tarafından oluşturulan telencephalon ve bunların derininde kalan diencephalon ise, prosencephalon olarak isimlendirilmektedir.Beyin yarı küreleri, birçok oluk (sulcus) tarafından çeşitli loblara ayrılmıştır. Bunlar:olmak üzere 4 tanedir.

Vücuttaki kasların hareketlerini sağlayan uyarıların oluşturulduğu bölge, frontal lobda bulunur ve buraya "primer motor saha" adı verilir.Yine hareketlerin planlanmasından sorumlu olan "sekonder motor saha" da frontal lobda bulunur. Bunun dışında, konuşma eyleminden sorumlu olan ve Broca alanı da denilen "motor konuşma merkezi" ile kişilik ve davranışlarla ilgili merkezleri içeren "prefrontal korteks" de frontal lobu oluşturan yapılar arasındadır.


Prefrontal korteks, "kişilerin olaylar karşısında duyarlılığını tayin eder; aynı zamanda kişilerin karar verme ve şahsiyeti üzerinde etkili olur. (1)"

Prefrontal korteksin psikiyatrik açıdan özel önemi vardır (2). Bu bölge, bütün kaynaklardan gelen bilgilerin düzenlendiği ve birleştirilip ortaya çıkarılacak davranışa karar verildiği yerdir (3).Prefrontal alanı kullanarak, düşüncelerimizi şekillendirebilir ve geleceğe yönelik planlar yapabiliriz (4).

2001 yılında Neuroreport dergisinde yayımlanan bir çalışmada, Spence ve arkadaşları (5) bir çeşit MR cihazı kullanarak -fMRI: functional Magnetic Resonance Imaging- yalan söyleme esnasındaventrolateral prefrontal kortekste önemli bir aktivite artışı tespit etmişlerdir. Buna dayanarak, ventrolateral prefrontal korteksin gerçeklerin saklaması veya yalanların üretilmesinden sorumlu olabileceğini ifade etmişlerdir. Özeti Görüntüle Bu bulgu, Lee ve ark. (6) ve Ganis ve ark. (7)tarafından yapılan ve saygın bilim dergilerinden, Human Brain Mapping (2002) ve Cerebral Cortex'te (2003) yayımlanan iki ayrı çalışmayla desteklenmiştir.Prefrontal korteks, "yalan söyleme" faaliyetiyle o kadar ilişkilidir ki, bu bölgede meydana gelen yapısal farklılıklar, "patolojik yalancılık"la neticelenmektedir. Dünyaca meşhur "British Journal of Psychiatry" dergisinde 2005 yılında yayımlanan ve büyük yankı uyandıran bir çalışmada (8), patolojik yalancılarda prefrontal ak madde miktarı daha yüksek bulunmuştur. Aynı ekibin yaptığı ve 2007 yılında yayımladıkları ikinci bir çalışma, ak madde miktarındaki bu artışın, prefrontal alanınbelli bölgelerine özgü olduğunu göstermiştir (9).

Kaynaklar:
(1) Arıncı K, Elhan A. Anatomi. s. 307. 3. Baskı, Ankara: Güneş, 2001.
(2) Gazi Üniversitesi. http://www.med.gazi.edu.tr/akademik/psikiyatri/davranis_temel.doc 27.09.2009
(3) GATA. http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/cocukruh/beyin.htm 27.09.2009
(4) Türk Tabipleri Birliği. http://www.ttb.org.tr/STED/sted0302/kriminal.pdf 27.09.2009
(5) Spence SA, Farrow TF, Herford AE, Wilkinson ID, Zheng Y, Woodruff PWR. Behavioural and functional anatomical correlates of deception in humans. Neuroreport. 2001 Sep;12:2849-53.
(6) Lee TM, Liu HL, Tan LH, Chan CC, Mahankali S, Feng CM, Hou J, Fox PT, Gao JH. Lie detection by functional magnetic resonance imaging. Hum Brain Mapp. 2002 Mar;15(3):157-64.
(7) Ganis G, Kosslyn SM, Stose S, Thompson WL, Yurgelun-Todd DA. Neural correlates of different types of deception: an fMRI investigation. Cereb Cortex. 2003 Aug;13(8):830-6.
(8) Yang Y, Raine A, Lencz T, Bihrle S, Lacasse L, Colletti P. Prefrontal white matter in pathological liars. Br J Psychiatry. 2005 Oct;187:320-5.
(9) Yang Y, Raine A, Narr KL, Lencz T, LaCasse L, Colletti P, Toga AW. Localisation of increased prefrontal white matter in pathological liars. Br J Psychiatry. 2007 Feb;190:174-5.

ANASAYFA