İsa Peygamberin Doğum Kıssası, Horus Efsanesi'nden Çalıntı mı?İsa peygamberin gerçekte yaşamadığı ve hakkında anlatılanların eski efsanelerden çalındığı şeklinde bir iddia vardır. İddia sahiplerinin kullandığı argümanlardan bir kısmı, Kuran'ın yer vermediği hususlarla ilgili olduğundan, makalemizin konusu dışında bırakılmıştır. Mesela, İsa peygamberin (sözde) yeniden dirilişi, havarilerin sayısı, 25 Aralık tarihi gibi.

Bizi ilgilendiren esas kısım, İsa peygamberin bakire bir kadından dünyaya gelişidir. İddiaya göre, Horus Efsanesi'nde de benzer bir olay anlatılmaktadır ve bu öykü, İsa peygamberin doğum kıssasına ilham kaynağı olmuştur.

Horus'un Annesi İsis, "Bakire" miydi?

Horus Efsanesi, ana hatlarıyla şöyledir (1):


Geb ve Nut'tan 4 çocuk dünyaya gelmiştir: Osiris, İsis, Set ve Nepthys.

Osiris içlerinde en büyük olanıydı. Bu nedenle, Mısır kralı oldu. Kız kardeşi İsis ile evlendi.

Kardeşi Set, Osiris'i kıskanıyordu ve bir gün onu öldürdü ve parçalara ayırdı. Bu sayede, onun yerine Mısır kralı oldu. Kız kardeşi Nepthys ile evlendi.

İsis ise ülkeyi gezip, kocasının vücudunun parçalarını buldu ve onları tekrar bir araya getirip, ondan bir çocuk sahibi oldu. İşte bu çocuk, Horus'tur!


SONUÇ: Açıkça görüldüğü gibi, Horus'un annesi "bakire" filan değildir; efsanede anlatılanlarla İsa peygamberin doğumu arasında herhangi bir ilişki yoktur!


Yararlanılan Kaynaklar:

(1) Teksas Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi. http://menic.utexas.edu/cairo/teachers/osiris.pdf

ANASAYFA