19 Mucizesi Olmadan Kuran'a İnanılamaz mı?


Bundan başka bir Kuran getir veya bunu değiştir! (10/15)


19cular, Kuran'ın korunmuşluğunun kanıtının 19 mucizesi olduğunu ve bu kitaba inanabilmek için de 19 mucizesinin şart olduğunu iddia ederler!

Bu iddiada, 3 önemli çelişki vardır:

  1. 19 mucizesi iddiasına göre, Kuran "korunmuş" değil; "bozulabilmiş" bir kitaptır. Buna göre, metne ayet eklenmiş, harflerinden bazıları silinmiş ve değiştirilmiştir! Üstelik, başlangıç harflerinin tamamı için, sayımlarda hala 19'un katlarına ulaşılamadığına göre, tespit edilememiş daha pek çok bozukluk, Kuran'daki yerini korumaya devam ediyor demektir! Dolayısıyla, 19culara göre, elimizde tuttuğumuz kitap kuşkudan uzak bir kitap olmayıp, yarın neresinin değiştirilmesi gerektiği, bugünden belli olmayan "şüpheli" bir kitaptır!


  2. 19cuların yaptıkları sayımları bozmadan, Kuran'ın metnini değiştirebilmemiz mümkündür! Hatta, tutmayan bazı sayımları da tutturacak şekilde, Kuran'da yeni değişiklikler yapmamız mümkündür. Mesela, tekrarlanma sayısı 19'un katından biraz eksik olan kelimeleri Kuran'a eklememiz ya da 19'un katından biraz fazla çıkan kelimeleri silmemiz veya değiştirmemiz mümkündür! Bu şekilde, 19'la daha uyumlu yeni bir metin üretebiliriz. Dolayısıyla, 19 mucizesi iddiası, mevcut metne inanmayıp, daha uyumlu bir metin aramamızı da sağlayabilir.


  3. Allah Kuran'da, hiçkimseyi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmayacağını ifade etmektedir (2/286). Eğer, 19 mucizesi olmaksızın Kuran'a inanmak mümkün olmasaydı, 1974 yılından önce yaşamış olan hiçbir insanın, Kuran'a inanmakla yükümlü tutulmaması gerekirdi. Oysa bu, Kuran'ın en temel iddiasına aykırıdır ki Kuran, Muhammed peygamberden itibaren, "bütün insanlığı Allah yoluna davet etmek" üzere indirilmiştir!


De ki: "Benim onu kendi tarafımdan değiştirmem olmaz!" (10/15)


Ana Sayfa