19 ve Katları Nasıl Bulunur?


Herhangi bir sayı, 1/19 ihtimalle 19'un katıdır (yaklaşık %5)!

Sure numaraları, ayet numaraları, kelime sayıları, harf sayıları, harflerin ebced değerleri vb. birçok sayısal malzemeye sahip olan Kuran'da da, herhangi bir sayı yaklaşık %5 ihtimalle 19'un katı olacaktır.

Yani, yaklaşık olarak her 100 sayımdan 5'inde, 19'un katı olan bir sayı bulmamız; mucize değil; matematiğin doğal bir sonucudur!

19cular, 19'un herhangi bir katına ulaştıkları sayımları, uzun listeler haline getirip, bunun bir mucize olduğunu öne sürerken, çok uğraşmalarına rağmen, 19'un herhangi bir katına ulaşamadıkları sayımları hiç gündeme getirmeden sümen altı ederler!

Üstelik bunu yaparken de,
Sonuçta, yaklaşık %5 olan doğal ihtimali, keyfi uygulamalarla, metne müdahalelerle, uyduruk matematiksel işlemlerle daha da artırarak ve denenebilecek her türlü sayımı deneyerek "mucize" iddialarına "kanıt" toplamaya çalışırlar...

Meseleyi daha iyi kavrayabilmek için, bir örnek verelim:

Sözde 19 mucizesinin çıkış noktası olan Müddessir suresinin 30. ayetine bakalım! Görüldüğü gibi, hiçbir sayı 19'un katı çıkmadı!

Ama vazgeçmek yok!

19'un katlarını bulma ihtimalini biraz daha artırmak için, elmalarla armutlar arasındaki işlemlere geçebiliriz artık...

Surenin iniş sırası ile ayetin Kuran'daki sıra numarasını toplayalım: 4 + 5525 = 5529 çıkacaktır!

İşte bulduk!

5529 = 19 X 291.

Eğer biraz daha şanslı olsaydık, "291" yerine daha "anlamlı" bir çarpan da bulabilirdik...

Ama şans her zaman yanımızda olmayabilir! Diyelim ki, bütün çabalarımıza rağmen, 19'un katını bulamasaydık ne olurdu?

O takdirde, kimseye Müddessir/30 ile ilgili bir açıklama yapmak zorunda olmadığımıza göre, bu tatsız olayı unutup; "önümüzdeki maçlara bakardık!" :)

Ana Sayfa